· 

XOSE CONDE CORBAL - Carteis

 

Os seus carteis son unha das facetas pouco coñecidas, pero moi interesantes, do pintor galego Xosé Conde Corbal .

Os seus carteis  son resultado da súa forza e dominio do debuxo.

Como na súa obra pictórica e de gravado, os carteis é proba maís do  seu compromiso xeneroso e unha implicación profunda coa súa terra.

Este artista implicábase traballando directamente nas  imprentas cos impresores . E para a maioría dos seus carteis ,en branco e negro, utilizaba a súa técnica de gravado  lito/ offsett e  coidaba especialmente a tipografía .

Non deixamos de admirar a forza e a potencia destes traballos.

 

 

 

ESP

Sus carteles son una de las facetas poco conocidas, pero muy interesantes, del pintor gallego Xosé Conde Corbal .

Sus carteles  son resultado de su fuerza en el dibujo.

 

Como en su obra pictórica y de grabado,estos cartele es otra prueba más de su  compromiso generoso y una implicación profunda con su tierra.

 

Este artista se implicaba trabajando directamente en las  imprentas con los impresores . Y para la mayoría de sus carteles ,en blanco y negro, utilizaba su técnica de grabado lito/offsett y  cuidaba especialmente la tipografía .

 

No dejamos de admirar la fuerza y la potencia de estos trabajos.