AVISO LEGAL

En CIRCULAR  GALERÍA S.L. Estamos especialmente preocupados pola seguridade e garantir a confidencialidade dos datos achegados polos nosos clientes. Por tanto, adherímonos ao Código de Ética de Privacidade.

CIRCULAR GALERÍA S.L. , adoptou as medidas e niveis de seguridade esixidas na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Datos de Carácter Persoal (LOPD) e a súa normativa de desenvolvemento. Os criterios e regras, é dicir, a Política de Protección de Datos adoptada por poden variar co tempo, debido a posibles cambios lexislativos ou dos criterios seguidos pola Axencia de Protección de Datos.

Cando un cliente realiza un pedido deste sitio web, galeriacircular.com, os seus datos persoais, domiciliarios, e os relativos ás súas compras e formas de pago son incorporados á nosa base de datos para tramitar o pedido.

En cumprimento do establecido na Lei 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que:

Na súa calidade de propietario, o responsable deste ficheiro é  CIRCULAR GALERIA S.L. que garante a confidencialidade de toda a información facilitada polos clientes. Ademais do mínimo establecido por lei, a recollida e o tratamento dos datos efectúanse baixo niveis de seguridade que impiden a perda ou manipulación dos mesmos.  

De acordo coa lexislación vixente, todos os clientes de CIRCULAR GALERIA S.L. teñen o dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición dos seus datos. Ademais, en calquera momento, o cliente pode manifestar o seu desexo de non recibir ningún tipo de publicidade.

Para exercitar estes dereitos, os clientes poden ir á sección de rexistro da páxina web e indicar a súa negativa no lugar correcto ou envíe un correo electrónico á dirección indicada neste sitio web.  

O enchemento de formularios ou envío de correos electrónicos ou outras comunicacións, implica o consentimento expreso do usuario ao tratamento dos seus datos de carácter persoal por parte de CIRCULAR GALERÍA S.L.

Os datos persoais proporcionados a. a través CIRCULARGALERIA S.L é da súa páxina web, www.galeriacircular.com ou a través doutros medios, non serán cedidos a ningunha empresa, e só serán utilizados para dar cumprimento ás obrigacións contractuais establecidas cos seus clientes e provedores.

O usuario debe ter en conta que os materiais contidos nesta páxina web puidesen non reflectir o estado lexislativo ou jurisprudencial máis recente sobre as cuestións analizadas. Así mesmo, estes materiais poden ser modificados, desenvolvidos ou actualizados sen notificación previa.

CIRCULARGALERIA S.L: non se responsabiliza dos erros ou omisións dos que puidesen adoecer os contidos deste sitio web ou outros contidos aos que se poida acceder a través da mesma nin asume ningún deber ou compromiso de verificar nin de vixiar os contidos e informacións desta páxina web.

CIRCULAR GALERÍA S.L. só funciona como un servizo para adultos. Para converterse nun cliente da nosa firma debe ter a idade de dezaoito anos cumpridos. Por favor, non tente rexistrarse se vostede non alcanzou a idade de 18 anos.

 

Cando fai uso dos servizos prestados por CIRCULAR GALERIA S.L. Afirma que ten 18 anos e leu e aceptou os Termos e Condicións de Uso e Política de Privacidade de CIRCULAR GALERIA S.L.

Como adulto, vostede é o único responsable da información contida no seu perfil persoal e en todas  as súas comunicacións con outros usuarios de non pode practicamente, vixiar ou controlar o uso de CIRCULAR GALERIA S.L. o seu servizo dos usuarios, e en consecuencia non o fai. Por tanto, debe ser acordado co único aceptan a legalidade de todas as actuacións conforme ás leis vixentes. Así mesmo, o cliente tamén está limitado por este Acordo de Usuario e debe estar de acordo e, á súa vez aceptar a responsabilidade pola legalidade de todas as actuacións conforme ás leis vixentes. non é responsable CIRCULAR GALERIA S.L. da ilegalidade das accións dos seus usuarios.

 

Non debe utilizar o noso servizo para enviar ou transmitir material ofensivo, incluíndo linguaxe inapropiada ou referencias sexuais explícitas.

A nosa empresa non se responsabiliza de calquera material ou información recibida ou asegurado a través deste servizo.

A nosa empresa ten o dereito de ditar os termos e condicións en calquera momento mostrando estes en a súa páxina web. Vostede (e outros usuarios) estará limitado polos termos mencionados desde entón, e este Acordo de Usuario non se modificará de ningunha outra maneira.

CIRCULAR GALERIA S.L. non é responsable de asegurar que os usuarios cumpran cos termos e condicións, a pesar destes termos e condicións que especifica o comportamento que non é aceptable para o noso servizo.  

As ligazóns ou links que puidese conter este sitio web poden conducir ao usuario a outros sitios e páxinas web xestionadas por terceiros, sobre os que CIRCULAR GALERIA S.L. non exerce ningún tipo de control. CIRCULAR GALERIA S.L. non responde nin dos contidos nin do estado dos devanditos sitios e páxinas web, e o acceso aos mesmos a través deste sitio web tampouco implica que CIRCULAR GALERIA S.L.  recomende ou aprobe os seus contidos.

CIRCULAR GALERIA S.L.  informa os usuarios da súa preocupación por ofrecer toda a información contida na web de forma veraz e sen erros tipográficos. Calquera erro deste tipo que puidese producirse sempre sería alleo á vontade de CIRCULAR GALERÍA S.L. e procederíase á súa inmediata corrección. CIRCULAR GALERIA S.L.  non se responsabiliza, dos erros ou omisións dos que puidesen adoecer os contidos deste sitio web ou outros contidos aos que se poida acceder a través da mesma.Nin asume ningún deber ou compromiso de verificar nin de vixiar os contidos e informacións desta páxina web.

Se se producise un erro tipográfico nalgún dos prezos mostrados e algún usuario tomase unha decisión de compra condicionada polo devandito erro, comunicariámoslle o erro e o cliente tería dereito a cancelar a súa compra. En leste mesmo caso,  CIRCULAR GALERIA S.L. Resérvase o dereito a anular a venda e proceder á devolución do importe pago.

CIRCULAR GALERIA S.L. realiza unha revisión permanente de todos os datos e informacións ofrecidas para así proceder á corrección de posibles erros.


Fágase socio da galería
A súa colección dende 15€ ao mes
Solicite máis información