Cómo mercar en Galería Circular

O cliente interesado nunha obra, pode proceder á compra da mesma e solicitar a Circular Galería S.L. calquera información adicional sobre ela, referente a características técnicas e artísticas, prazo de entrega, etc.

Ante calquera dúbida só ten que contactarnos en:

Teléfono: 988 44 21 75

E-mail: contacto@galeriacircular.com


Todas as nosas obras atópanse sen enmarcar e nun estado de conservación entre moi bo e excelente salvo que na descrición indíquese o contrario.

As fotografías das obras que se mostran na web foron realizadas coa intención de que sexan o máis fieis posible aos orixinais, con todo as cores poden mostrar variacións, en moitos casos producidas polos monitores empregados polos usuarios.

O prezo de venda, é o que aparece referenciado en cada unha das obras.

Os gastos de envío están indicados na sección "Envío e devolucións". Circular Galería S.L. non se responsabiliza dos gastos de xestión e impostos que poidan xerarse nas aduanas dos países non pertencentes á Unión Europea, Canarias, Ceuta e Melilla.

No momento de realización da compra, Circular Galería S.L. enviará un e-mail de confirmación co importe total da adquisición, incluíndo impostos e gastos de envío.

No caso de que a modalidade de compra sexa ?Transferencia Bancaria?, o comprador ten desde ese momento, un prazo de 48 horas para facer efectivo o pago da obra. Unha vez pasadas 48 horas, Circular Galería S.L. informará ao presunto comprador da anulación da reserva do seu pedido.


Os medios de pago habilitados son:

PayPal

Transferencia Bancaria

Pago Contra-Reembolso (suplemento de 9€ )

 

Conxuntamente coa obra, enviarase factura acreditativa de cómpra-venda.

A compra non se considerará formalizada ata que o cobro non se faga efectivo para Circular Galería S.L.

O comprador recibirá a obra na dirección que determine nun prazo aproximado de 10 días a partir da formalización da compra.

O comprador, unha vez recibida a obra, poderá nun prazo de catorce días, (En cumprimento do capítulo II do Real Decreto Lexislativo 1/2007, do 16 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei Xeral para a Defensa dos Consumidores e Usuarios e outras leis complementarias no seu artigo 71.1) proceder á súa devolución se non é da súa agrado; sendo da súa conta e risco os gastos de envío que deberá realizar ás oficinas de Circular Galería S.L. reservándose Circular Galería S.L. o dereito para aceptala no caso en que non se atope no mesmo estado en que foi entregada.


Importante

O sistema de compra sométese á lexislación vixente en España para as vendas a distancia.

Para calquera controversia sobre a interpretación ou execución que se suscite, as partes sométense aos Xuíces e Tribunais de OURENSE Capital (España), con renuncia expresa a calquera outro foro que puidese corresponderlles.

Se por calquera razón que non quere quedar coa obra que comprou, pódea devolver nun prazo de 14 días sen compromiso.

 


Fágase socio da galería
A súa colección dende 15€ ao mes
Solicite máis información