Se desexa darse de alta para recibir todas as nosas novidades, promocións e actualidades. E poderá participar en promocións e sorteos exclusivos para o noso subscritores. Por favor, cubra o seguinte formulario. A continuación recibirá un e-mail para confirmar o seu rexistro.


Por favor inserta el código:

Atención: Los campos marcados con * son obligatorios.

Información legal:

En cumprimento co establecido na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámolo de que os seus datos persoais quedarán incorporados en ficheiros responsabilidade de Aira das Letras S.L. rexistrados na Axencia Española de Protección de Datos, coa finalidade de achegarlle información sobre novos produtos, promocións e demais novidades do seu interese; asemade, poderá beneficiarse de descontos nos produtos que adquira.

Os datos que se lle solicitan resultan necesarios, de maneira que de non facilitalos non será posible a prestación do servizo requirido; neste sentido, vostede consente expresamente a recollida e o seu tratamento para a citada finalidade.

En todo caso, pode exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dirixíndose á Galeria Circular, Ben Común , Praza Torre Lombarda 1 Allariz, CP 32660.

Rogámoslle que no suposto de producirse algunha modificación nos seus datos persoais, nolo comuníque co fin de manter actualizados os mesmos.